Koska kehityksen ei voi antaa pysähtyä

Miten työyhteisön tuki toimii etänä? Miten matka jatkuu poikkeusolojen jälkeisessä elämässä? Tässä artikkelissa organisaatiopsykologi Mari Jokiranta pohtii miten organisaatioiden arkea uudelleenrakennetaan uusilla ehdoilla.

Maratonmatkan etähuoltojoukot

Elämme työn uutta arkea, jossa sekä työhön liittyvät voimavarat että työn kuormitustekijät ovat muuttaneet nopeasti muotoaan. Monet meistä eivät enää voi määritellä meille sopivaa työn tekemisen tapaa tai paikkaa. Joudumme kiihtyvällä tahdilla opettelemaan uusien digitaalisten työkalujen käyttöä ja uusissa virtuaalisissa vuorovaikutusympäristöissä toimimista. Kaiken tämän päälle monet meistä ovat ottaneet enemmän vastuuta oman työmme organisoinnista ja arkemme uudelleenrakentamisesta. Organisaatiot, joissa työskentelemme, ovat menettäneet näkyvyyttään ja kosketuspisteitään meihin.

Useimmat meistä voi sinnitellä ja skarpata hetken. Lyhytaikainen kuormitus ja stressi ovat asioita, joista ihmiset yleisesti ottaen palautuvat hyvin, mutta tämä on enemmän maraton kuin pikamatka. Monille meistä työyhteisö on työn psykososiaalisista voimavaroista tärkein, ja nyt työhön liittyvät ihmiskontaktit ovat korostuneen asiakeskeisiä. Luontevien kohtaamisten ylläpitäminen ja asioiden jakaminen vaatii proaktiivisuutta, ponnistelua ja omia aloitteita aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Samanaikaisesti meidän täytyy oppia uusia asioita nopealla tahdilla ja suunnata katseemme poikkeustilan jälkeiseen aikaan. Riittävätkö taitomme tähän? Kuinka organisaatiot voivat tukea jäseniään näiden haasteiden edessä? Miten kehittää ja huomioida ihmisiä, jotka eivät ole fyysisesti läsnä? Miten ihmisillä oikeastaan menee ja minkä asioiden kanssa he kamppailevat uudessa työn arjessa? Mitä teemme oikein ja mikä toimii?

Yksilöllistä tukea erilaisiin olosuhteisiin

Tässä ajassa korostuvat yksilölliset erot ja ihmisten erilaiset tarpeet. Yksinasujat ja perheelliset elävät nyt hyvin erinäköistä arkea. Samoin diginatiivit tai teknologiakriittiset. Organisaatioiden olisi hyvä ymmärtää yksilöllisyyttä myös siinä, miten ihmiset sopeutuvat poikkeustilanteeseen liittyvään huoleen ja millaisten taitojen puutteellisuus kuormittaa heitä työn arjessa. Olemme kehittäneet LaaSin palvelevan johtamisen asiantuntijoiden voimin työn uuteen arkeen liittyvän mittariston, jolla organisaatiot voivat saada jäsentyneemmän käsityksen henkilöstönsä yksilöllisistä tarpeista tässä uudessa arjessa.

Palveluesimerkki: Selviytymisopas lapsiperheille korona-ajan tueksi

“Mutta pelkkä tilannekuvan ymmärrys ei riitä.”

Ihmiset kaipaavat myös yksilöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja ja palveluita hyvinvointinsa ja työkykynsä tueksi sekä nykyisessä tilanteessa että valmistautuessaan poikkeustilan jälkeisiin aikoihin. Olemmekin luoneet kyselytyökalun pariksi sisäisten palveluiden paketin, jolla työn uutta arkea voi lähteä tukemaan yksilöllisesti ja ihmislähtöisesti.

Kestävyyttä rakennetaan kokeilemalla

Mekin siirryimme pikavauhtia mukavilta toimistoilta ja läsnähoidetuista asiakaskohtaamisista jonglööraamaan arkea diginä, etänä ja yllättäen. Tämä sai meidät pohtimaan, miten työyhteisöstä saatavaa tukea voisi muokata paikasta riippumattomaan muotoon ja kuinka omien taitojen kasvua sekä osaamispuutteista kumpuavaa turhautumista voisi taklatata. Näiden pohdintojen pohjalta olemme muotoilleet helposti toteutettavia palveluesimerkkejä.

Palveluesimerkkejä LaaS-verkkokaupasta: Kanban-rinki yksin puurtaville, Etäfasilitoinnin salat, Teetä ja teknistä tukea

Kokeilemalla rohkeasti uusia toimintatapoja ja tulokulmia, keräämällä palautetta ja tarjoamalla sitä kautta organisaation jäsenille tarkoituksenmukaisempaa tukea saavutetaan hyvät lähtökohdat tämän maratonin selättämiseen. Elämme yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta haastavia aikoja, mutta haasteissa voidaan myös kasvaa, kehittyä ja rakentaa resilienssiä tulevaisuutta varten. Siihen meillä on työkalut. Onko teillä? Koska kehityksen ei voi antaa pysähtyä, ratkaisut on luotava nyt.

Mari Jokiranta

.
Mari Jokiranta
Vincit NOW
Head of organizational design and human driven development

mari.jokiranta@vincit.fi

..