Terveydenhoitajat ja lääkäri kättelevät

LaaS työkulttuurin muutoksen ytimessä

Sotepalvelut ovat valtavan muutospaineen edessä. Hyvin rajallisilla resursseilla pitäisi tuottaa entistä parempaa palvelua, jolle asetetaan yhä kovempia odotuksia. Työnantajan näkökulmasta jostain pitäisi vielä saada houkuteltua ne motivoituneimmat ja kehittämishaluisimmat osaajat tekemään työt. Keski-Uudenmaan Sotessa (Keusotessa) vastataan haasteeseen perustavanlaatuisella työkulttuurin muutoksella, jossa 3 500 työntekijää ja esimiestä siirtyvät perinteisestä hallintolähtöisestä työn järjestämisestä ja johtamisesta kohti yhteisöohjautuvaa toimintamallia.

Iso toimintakulttuurin muutos tarvitsee myös ison tuen ihmisille. Organisaatiossa on mietittävä, miten ihmisiä tulisi tukea muutosmatkalla – miten systeemi kannattelee ihmisiä muutospaineiden ristiaallokossa? Keusotessa muutospaine koskettaa eritoten esihenkilöitä, joiden esimerkki isosti muuttuneessa roolissa – hallinnollisesta valmentavaksi – on avainasemassa kulttuurin muutoksen onnistumisessa.

Perinteisesti tukea annetaan ämpäritaktiikalla – todellisesta tarpeesta huolimatta sama annos kaikille, joko ilman palautetta tai minimaalisen kera. Keusotessa lähestymistapa on päinvastainen: tarvelähtöinen, tutkiva ja kokeileva.

Miten johtamisfilosofiaa rakennetaan sisään arjen työhön?

Keusoten toiminta- ja johtamiskulttuurin uudistusta kohti yhteisöohjautuvuutta tuetaan LaaS-alustan ja Filosofian Akatemian tarjoaman sparrauksen avulla. Filosofian Akatemia valmentaa Keusoten johtoa, esihenkilöitä ja kulttuuriagentteja ja LaaSin kautta esihenkilöt voivat tilata tukea tiimilleen ja itselleen 20 itse tuotetun palvelun joukosta.

Palveluista löytyy tukea niin arkisiin esihenkilötyön kysymyksiin kuin työhyvinvoinnin ja -kulttuurin muutoksen tukemiseen. Esihenkilö voi esimerkiksi tilata perehdytystä siihen, mikä tarkemmin omassa työssä muuttuu yhteisöohjautuvuuden myötä ja/tai kulttuuriagentin tuekseen katsomaan arjen haasteita ulkopuolisin silmin ja sparraamaan kehitystyötä.

Työkulttuurin muutoksessa esihenkilöiden ja tiimien todellisia tarpeita ei voi tietää ennalta, mutta kattavan tukipaletin kautta voidaan alkaa askel askeleelta hahmottaa, mitkä asiat nousevat esiin ja korostuvat. Kun tukea tarjotaan tarvelähtöisesti sekä palvelun kysyntä että saatu palaute ohjaavat kehitystä. Keusotessa esimerkiksi ylimalkaisesta työturvallisuus-palvelusta jalostui nopeasti täsmällisempää apua arjen haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Kun käyttöaste antaa palautetta palvelun osuvuudesta jatkuvasti, voimavarat voidaan keskittää oikein: tarpeettomat palvelut tekevät tilaa uusille.

Eero Lahtinen

Haluaisitko kuulla lisää siitä, kuinka Keusotella on varmistettu, ettei puhe palvelevasta johtamisesta jää kumisemaan tyhjinä sanoina? Kurkkaa Eero Lahtisen pidempi blogautus Filosofian Akatemian sivuilta!