Referenssit – Keusote

Kunta-alan uranuurtaja löysi LaaSista konkreettiset välineet toimintakulttuurin uudistamiseen

Haaste - Kuuden kunnan toimintamallien yhdistäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtavan rakenteellisen ja toimintaympäristöön kohdistavan muutospaineen edessä. Keusotessa etsittiin kumppaneita ja työkaluja, jotka tukisivat organisaation muutosta yhteisöohjautuvampaan suuntaan, auttaisivat yhdistämään kuuden kunnan toimintatavat yhteiseksi toimintakulttuuriksi ja antaisivat henkilöstön aidosti osallistua oman työnsä kehittämiseen, ohjaamiseen ja itsensä johtamiseen. LaaSissa kaikki oleelliset langat punoutuivat yhteen.

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut

3500 työntekijää

Toimipisteitä kuudessa kunnassa

“Meille oli alusta asti selvää, että tarvitsemme tukea uudenlaisen toimintakulttuurin edistämiseen. Päämäärä oli selkeä, mutta omat resurssimme eivät riittäneet ratkaisemaan sitä, miten pääsisimme eteenpäin. LaaS antaa meille konkreettiset välineet muutostyön tekemiseen ja auttaa meitä toimimaan uranuurtajana kunta-alan digitalisaatiossa ja tiedolla johtamisessa.”

Johtajuuden ja osaamisen jakaminen hyvinvoinnin avaimina

Keusoten HR-johtaja Päivi Autere ja erityisasiantuntija Tanja Hiilinen-Häsä haluavat varmistaa, että henkilöstö viihtyy työssään ja voi vaikuttaa omaan työhönsä. Strategiset tavoitteet edelläkävijyydestä, yhteisöohjautuvuudesta ja asiakaslähtöisyydestä jalkautetaan arkeen konkreettisella tavalla myös organisaation sisäisten asiakkaiden päivittäisessä työssä.

“Haluamme muotoilla esimieskeskeisistä toiminnoista työntekijälähtöisiä. LaaS vastaa tähän tarpeeseen ja mahdollistaa uudenlaista osaamisen jakamista. Arjen sisään on rakennettu ajatus siitä, että hei me voidaan auttaa toinen toisiamme, eikä aina tarvitse hakea vastauksia jostain linjaorganisaation ylemmältä tasolta.”

Vaikka työ sote-palvelualalla on itsessään merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, taloudelliset paineet ja tuottavuuspaineet ovat valtavia ja työn mielekkyys jää helposti kiireen jalkoihin.

Me uskomme vahvasti, että yhteisöohjautuvuus vaikuttaa positiivisesti sekä työhyvinvointiin ja sairaspoissaoloihin että asiakaskokemukseen. Emme halua, että henkilöstö kokee olevansa työpäivien läpi ajelehtivia ajopuita, vaan haluamme tarjota heille mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen ja asiakaskokemuksen tasoon. Laadukas asiakastyö ja toimiva tiimityö ovat tärkeitä meidän ihmisille ja LaaSin avulla näitä asioita voidaan edistää käytönnön tasolla.”

“Hoitoinnovaatiot ja -teknologia kehittyvät hurjaa vauhtia ja olemme tunnistaneet teknologian arvon myös HR-työssä. Yksi LaaSin mielettömän hieno puoli on sen käyttäjäystävällisyys ja LaaSin tarvelähtöinen malli helpottaa aidosti työntekijöiden elämää.”

Kepein askelein eteenpäin

LaaSin käyttöönottoa Keusotella vetää ydintiimi, jolla on tukenaan myös organisaation omia kulttuuriagentteja. Ensimmäisessä aallossa mukaan otettiin esimiehet, joille LaaS tehdään rauhassa tutuksi ennen kuin työkalu laajennetaan koko henkilöstön käyttöön. Esimiehille on tarjolla hyvinvointiin, organisaatiokulttuuriin ja esimiesten arjen perustaitoihin liittyviä palveluja.

“Kun haimme ihmisiä tarjoamaan LaaS-palveluita, osaamisen näkyväksi tekemisen merkitys todella konkretisoitui. Meillä on töissä huikeita asiantuntijoita ja kohta näemme vielä laajemmin, millaista osaamista meiltä löytyy ja saadaan sitä paremmin käyttöön. On ollut hämmästyttävää huomata, kuinka aidosti tällainen toimintatapa tukee kulttuurinmuutosta, innostaa ihmisiä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Kun ihmisiin luotetaan ja he saavat mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan, niin syntyy pelkkää hyvää.”

“Arvostamme erityisesti sitä, kuinka mutkatonta ja joustavaa yhteistyö Vincitin kanssa on ollut. Ydinporukkamme on saanut LaaS-valmennuksesta ja LaaS-valmentajien vetämistä työpajoista arvokasta apua käytännön työhön. Ilman sitä olisimme olleet kulttuurinmuutosprojektin käynnistämisen kanssa metsässä.”