Referenssit – Nixu

Kyberturvan asiantuntijatalon henkilöstö äänesti LaaSin omakseen

Learning as a Service – osaaminen näkyväksi

Nixu pilotoi LaaSia vuoden 2019 keväällä. Kyberturvan asiantuntijatalon tapojen mukaan LaaS-alusta myös tietoturva-auditoitiin ennen lanseerausta. LaaS muotoutui nopeasti henkilöstön toiveesta ja aloitteesta Learning as a Service -työkaluksi, jonka kautta konsernin sisäinen laaja osaamisen kirjo voitiin tehdä näkyväksi yli organisaatio- ja maantieteellisten rajojen. LaaSin käyttöönottoprosessi oli vahvasti joukkoistettu, eikä yhteinen innostus laantunut pilotin jälkeenkään. LaaSin jatkosta kysyttiin mielipide koko henkilöstöltä ja nixulaiset äänestivät LaaSin omakseen.

Globaali kyberturvakonserni

Noin 400 työntekijää

Toimipisteitä Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa, Romaniassa ja Tanskassa

“On ollut hienoa huomata, että tilauksia on tullut kivasti. Kynnys lähestyä esimerkiksi toimitusjohtajaa tai kollegaa toisessa maassa on matala. Osaamisen saavutettavuus ja  näkyvyys on kasvanut ja ainakin meillä ihmiset innostuivat nimenomaan oman osaamisensa jakamisesta.”

Nixun Chief People Officerille Katja Müllerille oli alusta asti selvää, että LaaS on koko organisaation työkalu, eikä HR:n oma projekti. Ensimmäistä palveluvalikoimaa oli ideoimassa 10 hengen projektitiimi, jossa oli mukana ihmisiä laajasti läpi organisaation.

“Meidän kaltaisen kansainvälinen asiantuntijaorganisaation sisällä on todella monimuotoista ja alan johtavaa osaamista, joten usein alan parhaat kouluttajat ja mentorit löytyvät talon sisältä. HR tai johto eivät pysty kertomaan henkilöstölle mitä heidän pitää opiskella tai osata – yksittäisellä taholla ei voi olla sellaista ymmärrystä. Sen on tultava asiantuntijoilta itseltään. Parasta laatua syntyy, kun oma porukka kertoo itse, millaista osaamista heillä on, millaista osaamista tarvitaan ja miten sitä jaetaan.”

“LaaSin hienous on myös sen ketteryys. Ideoiden testaaminen on helppoa, eikä vaadi sen kummemmin resursseja.”

Lukkojen ja rajojen murtamista

Nixu lähti alunperin liikkeelle pilotissa 20 palvelun valikoimalla. Valtaosa palveluista liittyy ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Mukana on myös esimiesten tarjoamia palveluja ja sparrailua toimitusjohtajan kanssa. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana LaaSin kautta tehtiin 135 palvelutilausta, ja pilotin aikana henkilöstön itse ideoimia palveluita julkaistiin 15 lisää ja yli 20 palveluideaa jäi vielä hautumaan. LaaSin työntekijälähtöisyys ja ketteryys tulikin nopeasti näkyväksi.

Vapaa-ajalla työkavereiden kesken toteutetut palvelut ovat myös osa Nixun LaaSia. Yksi erikoisimmista palveluista on Secrets of Lock Picking unrevealed ja sen tiimoilta Espoon toimistolle tullaan hankkimaan lukkoja, joita tiirikoidaan porukalla. Locksportingia harrastavien kollegoiden kanssa voidaan ottaa työpäivän päätteeksi myös videoyhteys toisille toimistoille.

Käyttöönottoon käytetty aika maksaa itsensä takaisin yksilön, tiimin ja organisaation osaamisen kehittymisenä

Nixun LaaS-pilotin loistavien tulosten takana on kaksi tärkeää kivijalkaa

  1. Joukkoistaminen
    Sisäinen projektitiimin avulla vastuu jakautui useammille harteille ja jalkatyötä oli tekemässä muutosagentteja läpi organisaation.
  2. Viestintä
    People Operations tiimin ja markkinoinnin välisellä yhteistyöllä panostettiin monikanavaiseen viestintään, ydinviestien hiomiseen ja toistoon, näkyvyyteen ja palautteen keräämiseen.

“Teimme paljon töitä sen eteen, että LaaSin ilme ja sisältö on houkutteleva ja meidän näköinen. Meillä on myös “LaaSitettu” meidän jokainen toimisto mm. julisteilla. LaaSille on oma nimi ja logo, LaaS on esillä kuukausittaisessa uutiskirjeessä ja siitä tehtiin oma video, joka lanseerattiin koko talon laajuisessa palaverissa. LaaS on meillä nykyään myös osa perehdytystä.”

Sisäisten työpajojen lisäksi Nixulla tukeuduttiin myös Vincitin osaamiseen. Vincitin konsultit kävivät esimerkiksi kouluttamassa palveluntarjoajia ennen LaaSin lanseerausta.

“Alkuinvestointi ajankäyttönä on isohko, mutta me uskomme, että LaaSin mahdollistama tehokkuus ja henkilöstön voimaantuminen maksaa itsensä takaisin pikkuhiljaa. LaaSin myötä toteutamme vain sellaisia asioita, joille on oikeasti tilausta.”

Jatkossa LaaS ankkuroituu Nixulla entistä vahvemmin osaksi työarkea. Roadmapilla on useita ideoita LaaSin hyödyntämiseksi, ja se saattaa linkittyä esimerkiksi osaksi rekrytointia tulevaisuudessa.