HR tukee muita, kuka tukee HR:ää?

Työelämän murroksessa HR:n merkitys organisaatioiden menestykselle on tärkeämpi kuin koskaan. HR-osaajat jäävät kuitenkin usein kehittymisensä kanssa yksin ja sparraajia omassa organisaatiossa on vähän. Me halusimme ratkaista tämän ongelman. Helmikuussa 2021 käynnistyneessä HRLaaS-kokeilussa tutkimme yhdessä yli 300 HR-ammattilaisen ja alan asiantuntijan kanssa, miten palvelevan johtamisen työkaluin voitaisiin tukea HR:n kehityspolkuja, verkostoitumista ja osaamisen jakamista yli organisaatiorajojen. Mitä neljän kuukauden pilottimatka opetti?

HR reflektoi tulevaisuuden taitoja 

Marraskuussa 2020 kysyimme HR-verkostoltamme kiinnostusta osallistua kokeilemaan uudenlaista konseptia henkilöstöjohtamisen rooleissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. Kun idea keräsi vuorokauden sisällä yli 100 mukaan ilmoittautunutta, ymmärsimme, että nyt oltiin tärkeän asian äärellä.

Pilotti käynnistyi yli 300 HR-ammattilaisen ja alan asiantuntijan voimin helmikuussa 2021 HR:n tulevaisuuden taidot -osaamiskartoituksella. Tulokset osoittavat, että HR-ammattilaisilta löytyy erinomaiset edellytykset johtaa organisaatioitaan menestykseen työelämän murroksessa. Yhdeksän kymmenestä arvioi vahvuuksiaan olevan muutoksensietokyky, sidosryhmien kanssa työskentely, oman työn organisointi ja ymmärrys tulevaisuuden työelämän tarpeista.

Modernin HR:n taitoihin kaivattiin kuitenkin konkreettista lisäosaamista. Esimerkiksi itseohjautuvan organisaation rakentamisen, ketterän kehittämisen menetelmät ja palvelumuotoilun hyödyntämisen organisaatioiden kehittämisessä koki vahvuudeksi vain puolet kyselyyn vastanneista. Kuitenkin valtaosa piti taitoja olennaisena omassa roolissaan. 

Perinteisistä kyselyistä poiketen HRLaaSin osaamiskartoitus tarjosi vastaajille välitöntä tukea. Näkymä omiin tuloksiin ja kaikkien vastaajien yhteenvetoon antoi pohjaa reflektoinnille, ja jokainen sai omiin vastauksiinsa perustuen yksilöllisiä suosituksia siitä, mitä HR:n osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita valikoimasta kannattaisi hyödyntää. 

Palveluvalikoima tarjosi tukea kehittymiseen

HRLaaSin sydän on monipuolinen palveluvalikoima. Verkkokaupan tapaan HRLaaS tarjosi vapaasti hyödynnettäviä palveluita, kuten webinaareja, koulutuksia, henkilökohtaisia tapaamisia, videoita ja itseopiskelumateriaalia. Aihepiirit muotoiltiin HR-työn ajankohtaisimpien haasteiden ympärille (liiketoiminta ja strategia, muutoksen, kulttuurin ja osaamisen johtaminen, viestintä ja vuorovaikutus, rekrytointi ja työnantajakuva, työsuhdeasiat, teknologiat ja data, itsensä johtaminen). 

Pilotin aikana 150 palvelun valikoimasta tehtiin 600 tilausta, joista annettiin lähes 200 arvostelua (keskiarvo kokemukselle 4,5/5 ja hyödyllisyydelle 4,3/5). Pilotin suosituimmat palvelut olivat webinaarit Strategian vieminen käytäntöön osaamisten kautta, Johtoryhmävaikuttamisen ja argumentoinnin pikakurssi HR:lle, Vincitin rekryprosessi pähkinänkuoressa, sekä valmennukset Opi vetämään retro virtuaalisesti, Haastattelukoulutus sekä Palvelumuotoilun virtuaaliryhmävalmennus

Sydämellinen kiitos kaikille palveluntarjoajille, jotka ovat tuoneet osaamisensa esiin HR:n tueksi! Olemme saaneet samalla nähdä, kuinka upeaa ammattiosaamista Suomessa on tarjolla työelämän valmennuksen, kehittämisen ja työkalujen kentällä. 

Mitä HRLaaS-pilotti opetti?

 • Osaamisen jakamista organisaatioiden ja toimialojen välillä tarvitaan.
  Kun ammattilaiset jakavat oivalluksiaan ja tekevät toisilleen näkyväksi, miten uudistuksia on käytännössä tehty, pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen. Organisaatioiden uudistaminen on usein mutkikas polku, ja kollegoiden kokemusten kuuleminen voi auttaa välttämään pahimmat sudenkuopat. Oma ajattelu myös avartuu täysin uusille mahdollisuuksille – hei, tuo voisi toimia meilläkin!
 • Sparrailu kollegoiden kanssa toimii.
  Muodollisten koulutusten sijaan on usein tarkoituksenmukaisempaa löytää porukka kollegoita, joiden kanssa jakaa onnistumisia ja epäonnistumisia. Oppimisen ohella myös yhdessä innostuminen koettiin tärkeänä – jaetut tunteet tuovat intoa ja jaksamista omaan arjen tekemiseen. Palaute rohkaisee meitä kehittämään HRLaaSiin yhä enemmän sparrailua ja mentorointia tukevia ominaisuuksia.
 • Tiimit kehittyvät yhdessä oppimalla.
  Pilottiin osallistui useampi HR-tiimi. Havaitsimme, että yhdessä oppiminen synnytti tiimeissä hedelmällisiä keskusteluja. Kun palveluvalikoiman sisältöä hyödynnettiin tiimille ajankohtaisten haasteiden ratkomiseen, saatiin arjen HR-työhön yhteistä tarttumapintaa ja työkaluja. Kokemukset kannustavat meitä kehittämään HRLaaSin tiimiä tukevia toimintoja eteenpäin.
 • Parhaat palvelut muotoillaan HR:n arki ja haasteet edellä.
  Huomasimme, että suosituimmat ja parhaat arviot saaneet palvelut tarjosivat käytännön kokemuksia ja konkreettisia vinkkejä ja työkaluja HR-ammattilaisten arkeen.
  Opimme jatkuvasti yhdessä palveluntarjoajien kanssa muotoilemaan palveluita vastaamaan HR-työn ajankohtaisimpiin haasteisiin.
 • Tehokkainta on oikeanlainen tuki oikeaan aikaan. 
  Kun työn arjessa kohtaa haasteen tai jokin asia herättää uteliaisuuden, aiheeseen haluaa usein perehtyä saman tien. Opimme, että tuki onkin parhaimmillaan juuri silloin, kun yksilöllinen tarve tai kiinnostus herää. Halusi sitten tietoa, kollegasparrailua tai henkilökohtaista tukea, on tärkeää, että apu on saatavilla ja kiireisen työarjen keskellä helposti hyödynnettävissä.

HRLaaS jatkaa modernin HR:n tukena

HRLaaS-pilotti osoittaa, että HR-ammattilaisten halu kehittyä on kova. Tätä paloa ei kannata ohittaa, sillä työelämän murroksessa HR:n merkitys organisaatioiden menestykselle on tärkeämpi kuin koskaan. Haluamme jatkossakin tuoda asiantuntijoiden ja kollegoiden tuen HR:lle helposti ja joustavasti. Seuraava askel on tuoda HRLaaS osaksi varsinaista LaaS-työkalua ja tarjota palveluita tukemaan sekä HR:n että myös esihenkilöiden ja tiimien osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Ensimmäinen versio julkaistaan vuonna 2022.

Syttyikö sinussa oppimisen kipinä? Seuraa matkaamme LinkedInissä, niin kuulet ensimmäisten joukossa HRLaaSin seuraavista vaiheista. Tervetuloa mukaan!.


Johanna Pystynen
CEO | LaaS Company 
johanna.pystynen@laas.fi
050 441 2126
..