HRLaaS – modernin HR:n koti

Työelämän murroksessa HR:n merkitys organisaatioiden menestykselle on tärkeämpi kuin koskaan. HR-osaajat jäävät kuitenkin usein kehittymisensä kanssa yksin ja sparraajia omassa organisaatiossa on vähän. HRLaaS syntyi ratkaisuna tähän ongelmaan. 

HR tukee muita, kuka tukee HR:ää?

Helmikuussa 2021 käynnistyneessä HRLaaS-kokeilussa tutkimme yhdessä yli 300 HR-ammattilaisen ja alan asiantuntijan kanssa, miten palvelevan johtamisen työkaluin voitaisiin tukea HR:n kehityspolkuja, verkostoitumista ja osaamisen jakamista yli organisaatiorajojen. Pilotti osoitti, että tarve on todellinen ja konsepti toimii. Koko tarinan voit lukea blogistamme.

Seuraava askel on tuoda HRLaaS osaksi varsinaista LaaS-työkalua ja tarjota palveluita tukemaan sekä HR:n että myös esihenkilöiden ja tiimien osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä. Ensimmäinen versio julkaistaan vuonna 2022.