Tukea uuteen arkeen

LaaS käyttöön ilmaiseksi?

Vincit haluaa kantaa kortensa kekoon suomalaisten työyhteisöjen hyväksi

Organisaatioiden on nyt tärkeää tehdä tarkoituksenmukaisia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. LaaS on tähän erinomainen apuväline. Meille taas on tärkeää tutkia sitä, millainen tuki organisaatioissa on aidosti vaikuttavaa tässä tilanteessa ja myös jakaa aktiivisesti oppimaamme eteenpäin. 

Monissa organisaatioissa työn tekemisen tapa on muuttunut viime viikkoina merkittävästi ja ihmiset ovat joutuneet ottamaan aiempaa enemmän vastuuta oman työnsä järjestämisestä ja organisoinnista. Samanaikaisesti työskentelytapojen muutos on ollut vauhdikasta. Tilanteeseen liittyy myös paljon pelkoja ja epävarmuutta, joita nopea muutos tuo tullessaan – jokainen reagoi muutokseen yksilöllisesti ja tuen tarve vaihtelee. Organisaatiot ovat joutuneet miettimään miten tukea ja ohjata työntekijöitään joustavasti ja yksilöllisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen.

LaaS-työkalu on kehitetty juuri tällaista muutosmatkaa varten.

Olemme opetelleet kysymään yksilöiltä organisaation sisällä mitä he haluavat ja miten heillä menee. Datan avulla olemme opetelleet muotoilemaan näitä toiveita palveluiksi, ja palautteiden pohjalta olemme opetelleet kehittämään palveluita jatkuvasti eteenpäin.

Nykyinen tilanne haastaa yksilöllisesti eri ikäisiä, erilaisessa elämäntilanteessa olevia ja itseohjautuvuudeltaan monenlaisia työntekijöitä. Olemme luoneet digitaalisen työkalun organisaation palveluiden hallintaan, jolloin jokainen saa yksilöllisestä ja oikea-aikaista tukea arkeensa ja työhönsä – myös verkon yli.

Olemme aina halunneet tehdä työelämästä mielekkäämpää, merkityksellisempää ja tuloksellisempaa kaikille. Ja nyt haluamme kantaa kortemme kekoon suomalaisten työyhteisöjen hyväksi auttamalla organisaatioita kehittymään ketterästi ja ihmislähtöisesti myös kriisiaikoina.

Lue lisää organisaatioiden kehittymisestä erikoisoloissa.

Ilmaiskäyttöä kesän yli

Olemme päättäneet antaa LaaSin käyttöön mahdollisimman monelle suomalaiselle organisaatioille ilmaiseksi kesän loppuun asti.

Olemme luoneet LaaSiin valmiin, helposti käyttöönotettavan konseptin etätyön ja muutoksen tukemista varten. LaaSista löydät myös asiantuntijaorganisaatioille suunnatun kyselyn, jonka avulla pystyt jäsentämään korona-ajan arkea ja suunnittelemaan oman henkilöstösi tarpeisiin sopivia palveluita. Lisäksi saat käyttöösi valmiita palvelupohjia, joita voit käyttää pohjana omaan tilanteeseesi sopivan palveluvalikoiman tuunaamiseen.

Tuki on suunnattu ensisijaisesti yli 250 henkeä työllistäville organisaatioille, joissa työkalun käyttöönotto on mahdollista toteuttaa kevään aikana. Työkalun voi kuitenkin ottaa käyttöön myös pienemmällä porukalle koko henkilöstön sijaan. Tutkimme samalla myös laajemmassa kuvassa sitä, millaiset toimenpiteet näyttävät vaikuttavan yritysten resilienssiin ja kehitämme työkalua näiden oivallusten pohjalta eteenpäin.

Miten LaaS auttaa yrityksiä?

– Ajantasaista dataa ja ymmärrystä organisaation tilanteesta
– Yksilölliset, joustavat ja kehittyvät palvelut organisaation jäsenille
– Toimenpiteet näkyviksi ja mitattavaksi
– Henkilöstölle aito kokemus siitä, että heitä kuunnellaan ja heistä välitetään

Miten käyttöönotto etenee?

– Varmistamme yhdessä, että LaaS vastaa tarpeisiisi
– Saat työkalun käyttöösi ja pääset personoimaan sen sisältöä
– Avaa kysely henkilöstölle ja käytä tuloksia palvelumuotoilun pohjana
– Inspiroidu valmiista palveluvalikoimasta ja tuunaa se oman porukkasi tarpeisiin sopivaksi
– Ota palvelut käyttöön ja palautteen keruu ja jatkokehitys voi alkaa!